dimarts, 5 de febrer de 2019

Enllaços per a repassar el TEMA 6

3r EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Diàleg:

Concordança adjectiu i nom (necessari també el sentit):

Prefixos:

Sufixos:
http://www.cervantesmonover.es/lim/sufixos2/sufixos2.html

Si teniu ganes de seguir treballant i aprenent podeu repassar amb estos exercicis de 2n de Primària, però molt útils encara, per a recolzar alguns conceptes:


4t EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Paraules polisèmiques:
Aquesta en català (amb diferències d'articles i terminacions), però interactiva i xula:
A aquesta adreça pots treballar la primera activitat:
http://www.chiscos.net/repolim/lim/pronoms/pronoms.html
I si encara tens temps i ganes pots imprimir aquesta fitxa i repassar la teoria:
Anem a centrar-nos en "s" sorda (s, ss, sc, c, ç) i "s" sonora (s, z):


EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Sufixos:
http://www.cervantesmonover.es/lim/sufixos1/sufixos1.html
http://www.cervantesmonover.es/lim/sufixos2/sufixos2.html

La notícia:


Accentuació (planes):


6é EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Nivell bàsic, però molt interactiu i visual:
https://eljardidetercerb.wordpress.com/tag/exemples-de-paraules-compostes/
Més compostes:
Exemples poesia visual:
Exemples d'acròstics:
Exemples cal·ligrama:
Més poesia, amb algun exercici a final de recurs:

Verbs regulars i irregulars:
Jocs de verbs:
Activitat interactiva però en català:
http://www.aldeaglobal.net/cat5estrelles/classicverbsduesopcions.htm
Llistat de verbs:
http://enxaneta.info/verbs/lista.php
Interessant recurs per conjugar, però cal posar -o a final primera persona, ja que està en català (parle - parlo).
http://enxaneta.info/verbs/select.php

Molts exercicis per practicar aquesta teoria:
Si teniu més ganes de treballar o repassar podeu imprimir aquests documents de repàs general:
http://intercentres.edu.gva.es/cpfaura/documents/Valencia%20sise.pdf
http://www.elmeumestre.com/wp-content/uploads/2012/04/Valenci%C3%A0-6-%C2%B7-Quadern-62.pdf

dimecres, 9 de gener de 2019

Enllaços per a repassar el TEMA 5

3r PRIMÀRIA
 
Vocabulari dels aliments:
http://aulaacollidaitaca.wikispaces.com/El+menjar.
http://blocs.xtec.cat/acollidavallbona/category/unitat-els-aliments/

Apostrofació:
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_2_PA/Tabalet2_val_u05_p44_a3(4_6)/index.html
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/aventura/nivell2/04cma/jclic/04cma.jclic.zip&lang=ca&exitUrl=http://clic.xtec.cat/dist/jclic/exit.htm

Determinants:
http://www.xtec.cat/~aporta1/aula/catala/determinants.pdf
http://www2.vedruna-angels.org/vangels/antiga/clicsprim/4/determinants.htm
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_2_PA/Tabalet2_val_u05_p44_a3b(1_3)/index.html
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p043_teoria/index.html
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p035_teoriab/index.html

La recepta:
http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/instruccions/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/instruccions/practica/index.htm


4t PRIMÀRIA

Text expositiu: 
http://www.slideshare.net/pilarmogent2009/text-expositiu
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/a8014589_2073/llibre/index.php?section=33&page=-1

Contraccions:
http://www.slideshare.net/NuriaDiez/lapstrof 
http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/catala/contraccions.doc
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/aventura/nivell2/04cmb/jclic/04cmb.jclic.zip&lang=ca&exitUrl=http://clic.xtec.cat/dist/jclic/exit.htm

Quantitat exacta i inexacta:
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7002752_2731/llibre/index.php?section=1&page=17
http://www.cluny.es/novelda/documents/formesexpressarquantitatvalencia.pdf
https://actividadeslengua.wordpress.com/category/gramatica-3/determinants-gramatica/numerals-determinants/

Gentilicis:
http://www.avl.gva.es/documents/35882/40728/Gentilici.pdf/0952e532-10c3-4f06-b2af-22e97d3e1245
Una web per a jugar i introduir noms de llocs i genitilicis, en valencià i castellà:
http://dev.llenguavalencianasi.com/cgi-bin/dev/search.pl?q=llicon06&I1.x=21&I1.y=8


5é PRIMÀRIA

Text expositiu:
http://www.slideshare.net/pilarmogent2009/text-expositiu
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/a8014589_2073/llibre/index.php?section=33&page=-1

Accentuació paraules agudes:
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Micalet_5_PA/Micalet5_p034_teoria2/index.html
https://laclassedequartb.wordpress.com/2012/06/05/accentuacio-i-classificacio-de-paraules-agudes-planes-i-esdruixoles/
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/aventura/jclic/02/02csb.jclic.zip&lang=ca&exitUrl=http://clic.xtec.cat/dist/jclic/exit.htm
https://ismafuster.wordpress.com/2013/04/02/exercicis-daccentuacio/


Prefixos:

Determinants:
 
 
6é PRIMÀRIA

El verb: arrel i desinència:
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Micalet_6_PA/Micalet6_p070_act2/index.html
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p075_teoria/index.html
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p075_teoriab/index.html
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_4_PA/Tabalet4_u09_pag94_4.swf
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_4_PA/Tabalet4_u06_pag64_TVrb.swf
http://blocs.xtec.cat/practiquemlallenguacatalana/els-verbs/
http://www.vedrunav.org/prim/valenci%C3%A0/5/r08.pdf

RR i R:
https://actividadeslengua.wordpress.com/category/ortografia-3/grafies-r-rr/
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/aventura/jclic/nivell2/07cma.jclic.zip#=ca
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/aventura/jclic/nivell2/07cmb.jclic.zip#=ca


S SORDA I SONORA:
https://actividadeslengua.wordpress.com/category/grafia-s/
http://www2.vedruna-angels.org/vangels/antiga/clicsprim/4/ssordaisonora2.htm
http://clic.xtec.cat/quaderns/smora/ortografia_esse/html/section_1.htm?&skin=default&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/http://cm.maristesvalldemia.com/4t-primaria/catala-4t/unitat-9-donzella-no-ploreu

Família de paraules:
Per a jugar amb família de paraules tenim un recurs-repte, de Dolors López. A vore qui baixa els segons fent correctament les relacions amb les paraules de la mateixa família:
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/735862/familia_de_paraules.htm


I ja per acabar, un joc per als més menuts de la primària: a fer parelles!
http://www.cavallfort.cat/cavallfort/ca/jocs/memoria.html

dilluns, 3 de desembre de 2018

Enllaços per a repassar el TEMA 4

3r PRIMÀRIA


Sinònims:

El diari personal:


4t PRIMÀRIA

Frases fetes: