divendres, 16 de novembre del 2018

Enllaços per a repassar el TEMA 3

TERCER DE PRIMÀRIA:

El correu electrònic i la carta:

Accent obert i tancat:

El nom: gènere (masculí - femení) i nombre (singular - plural):


QUART DE PRIMÀRIA:

Formar adjectius amb sufixos:

Antònims amb prefixos:

Accent diacrític:

"E" i "O" oberta i tancada:


CINQUÉ DE PRIMÀRIA:

Paraules polisèmiques:
http://www.cervantesmonover.es/lim/carta/carta.html 

El nom: gènere (masculí - femení) i nombre (singular - plural):

"E" tònica oberta i tancada i àtona sempre tancada:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/cs02.htm


SISÉ DE PRIMÀRIA:

Formació de verbs amb prefixos i sufixos:

La poesia:

Comparació i metàfora:

El predicat (sintagma verbal, verb i complements):

La dièresi:
http://usuaris.tinet.org/aragones/ortocat/08_dieresi.htm

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada