dissabte, 4 de juny del 2016

PREPAREM EL REPÀS DEL TEMA 10 (I ÚLTIM!!)

Anem a la marxa amb l'últim repàs d'este curs 2015-2016.

Molt d'ànim, ens queda molt poc i és l'últim esforç. 

Anem allà!!!


6é EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Les interjeccions:
http://blocs.xtec.cat/universgramatica/category/les-interjeccions/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Interjecci%C3%B3
http://www.auladecatala.com/morfologia/les-interjeccions/

El conte:
http://www.xtec.cat/centres/c5003238/escriptors/text_narratiu/text_narratiu3.htm
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Micalet_5_PA/Micalet5_p013_a2/index.html
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p100_act3/index.html
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/caputxe2/jclic/caputxe2.jclic.zip

Complement Indirecte:
http://www.xtec.cat/~fmota/primer%20batx/comindir.htm
http://hortamajor.blogspot.com.es/2010/06/analisi-doracions-iii-complements.html 
http://marta-aprovam.blogspot.com.es/2011/12/exercicis-de-sintaxi.html

Alhora - A l'hora; Ha - a; Hi ha - i a:
http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=986
https://ficahilallengua.wordpress.com/2010/01/23/alhora-i-a-lhora/
http://community.languagetool.org/rule/index
http://llengilitcat.blogspot.com.es/2014/10/ha-ah-hem-em-amb-en-adrecat-4t-deso.html
5é EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Frases fetes i locucions:
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/dites.html
http://www.xtec.cat/~aporta1/catalana/lex64.htm
https://sites.google.com/site/marinaserragesti/catal%C3%A0
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/frases/jclic/frases.jclic.zip&lang=ca&title=Bufar+i+fer+ampolles:+dites+i+frases+fetes+catalanes
http://www.xtec.cat/~eescola/cos/index.htm
http://frasesfetes.blogspot.com.es/
http://www.aldeaglobal.net/valenciagarrigosa/apunts/llistat_de_frases_fetes.pdf
https://actividadeslengua.wordpress.com/category/vocabulari-2/refranys-frases-fetes/

Els anuncis:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/la-publicitat/home
http://www.edu365.cat/videofoto/publicitat/La_publicitat.pdf

El mode verbal:
http://www.xtec.cat/~aporta1/catalana/gram64.htm
http://blocs.xtec.cat/llenguarb4/files/2011/05/exercicis-del-verb.pdf
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/imperatiu/index.htm
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_6_PA/Tabalet6_p083_teoriab/index.html
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Micalet_6_PA/Micalet6_p033_teoria%28imperatiu%29/index.html

RR i R:


4t EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Família de paraules: 
http://cliquemjunts.blogspot.com.es/2015/11/familia-de-paraules.html
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Micalet_6_PA/Micalet6_p062_act2/index.html
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Micalet_6_PA/Micalet6_p062_act3/index.html
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_4_PA/Tabalet4_u04_pag43_5.swf
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p081_teoriac/index.html
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p081_teoriab/index.html
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p081_teoriaa/index.html

Text predictiu:
http://www.xtec.cat/~fmota/primer%20batx/predict.htm
https://sites.google.com/a/xtec.cat/tipologia-textual-ins-xifra/text-predictiu/exemples

Els enllaços, les conjuncions:
http://www.xtec.cat/~aporta1/aula/gamaticus/activitats_gramaticus_preposicions_i_conjuncions.pdf
https://sextodeprimariatialauri.files.wordpress.com/2014/09/ejercicios-tema-10-valen.pdf


P-B, T-D, C-G:


3r EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Comparacions i frases fetes:
http://www.slideshare.net/SlviaMontals/comparaci-i-metfora
http://sensepelsenlallengua.blogspot.com.es/2009/02/comparacions.html

http://periodistes5b.blogspot.com.es/p/frases-fetes-i-comparacions.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/comparacio/index.htm
https://actividadeslengua.wordpress.com/category/gramatica-3/comparacions/
https://actividadeslengua.wordpress.com/category/vocabulari-2/refranys-frases-fetes/

El teatre:
http://perso.wanadoo.es/dcosg/1r%20BATXILLERAT/GENERES%20LITERARIS/El%20g%E8nere%20teatral.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/literatura/teatre/popular/popups/acotacio.htm
http://es.slideshare.net/madelca30/el-text-teatral

Els temps verbals:
https://actividadeslengua.wordpress.com/category/gramatica-3/verbs-gramatica/temps-verbals-verbs/ 

B i V:

1r EDUCACIÓ PRIMÀRIA:


http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/activitats.htm


Espere us servisca d'ajuda.

Fins prompte!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada