divendres, 29 de novembre del 2013

Els numerals

Hola! No t'has equivocat; açò no és un blog de matemàtiques, però necessitaràs saber com s'escriuen els numerals de manera correcta. Primer un llistat "resumit":

0 zero         1 u, un, una          2 dos, dues        3 tres            4 quatre          5 cinc
 6 sis            7 set                  8 huit                9 nou               10 deu             11 onze
12 dotze         13 tretze        14 catorze       15 quinze        16 setze         17 dèsset 
18 dihuit         19 dènou         20 vint        21 vint-i-u          22 vint-i-dos            ...
31 trenta-u      41 quaranta-u      51 cinquanta-u     61 seixanta-u      71 setanta-u
81 huitanta-u     91 noranta-u    100 cent       101 cent u    102 cent dos    103 cent tres
...

D'aquesta manera, amb les xifres ací mostrades ja pots anar combinant i formant quasi tots els nombres (números). Després del cent, el mil, el milió...

Tan sols falta el truc per a saber quan col·locar el guionet (no guió, és més curt).

És fàcil amb la regla del DUC. D - U - C. La D és desena (2 xifres), la U és unitat (1 xifra) i la C és centena (3 xifres). Solament en aquestos casos hi ha guionet.

Exemples:
1.234 = Mil dos-cents trenta-quatre.
45.789 = Quaranta-cinc mil set-cents huitanta-nou.
1.256.357 = Un milió dos-cents cinquanta-sis mil tres-cents cinquanta-set.

Pràctica i que no se t'oblide! DUC!!

2 comentaris: